Mariachin toiminta perustuu

määriteltyihin ja kuvattuihin prosesseihin.

Laitesuunnittelun ja sopimusvalmistuksen ydinprosessit

Asiakaskannan hallinta

Asiakaskannan hallinnan tarkoituksena on hankkia ja ylläpitää strategian mukaista asiakaskantaa. Lähtötietoina ovat asiakasyritysten tarpeet ja yhtiön oma liiketoiminnan strategia. Tuloksena on tavoitteen mukainen asiakaskanta ja asiakastyytyväisyys.

Suunnittelupalvelut

Systemaattisesti työskentelemällä syntyy määritelty laite, tuote tai palvelu asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Lähtötietoina ovat asiakasyrityksen tarpeet, laki- ja viranomaismääräykset ja standardit sisältäen ympäristöasioiden hallinnan. Tuloksena on järjestelmällisesti dokumentoitu projekti sovittuine mallikappaleineen ja prototyyppeineen sekä vaatimusmäärittelyn mukaisesti todennetut mittaus- ym. tulokset mukaanluettuna asiakastyytyväisyyden varmistus.

Tuotannollistaminen

Suunnittelupalvelujen yhteydessä tai niiden avulla vaikutetaan tuotteen rakenteeseen ja muihin ominaisuuksiin siten, että tuotteen sarjavalmistus olisi mahdollisimman kustannustehokasta. Tuotannollistaminen on hyödyllistä niin tuotteille, jotka olemme itse asiakkaalle kehittäneet kuin tuotteille, jotka asiakas tai joku muu taho on kehittänyt. Lähtötietoina ovat tuotteen spesifikaatiot joko asiakkaaltamme tai omasta suunnittelustamme. Tuloksena on todennettu valmius tuotteen sujuvaan sarjavalmistukseen sekä tuotetiedot ja valmistusohjeet sähköisessä muodossa Intranetissämme.

Tilaus-toimitus

Tilaus-toimitus –prosessin tarkoituksena on toteuttaa ja varmistaa tuotteen oikea-aikaiset toimitukset tilauksen mukaisesti. Lähtötietoina ovat asiakkaalta saadut ennusteet ja tilaukset, tuloksena vahvistetun tilauksen mukaiset tuotteen toimitukset niihin liittyvine asiakirjoineen.

Ydinprosessien lisäksi toimintaa ohjaavat tukiprosessit. Nämä kaikki on kuvattu yhtiön toimintajärjestelmässä, jota toteutetaan käytännössä Microsoft Dynamics NAV -ohjelmistolla.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka ja ISO-sertifikaatit

Mariachin toimintajärjestelmä on sertifioitu ISO 9001-laatustandardin, ISO 13485 medical-laatustandardin sekä ISO 14001 ympäristöasioiden hallintajärjestelmä -standardin mukaan. Sertifikaatit on myöntänyt DNV GL.

Mariachi - Etusivu

Mariachi Oy – teknologiaa kokemuksella ja vahvalla ammattitaidolla

Mariachi on suomalainen teknologiayhtiö, joka on erikoistunut vaativien ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden sopimussuunnitteluun ja –valmistukseen.

Mariachi Oy tarjoaa laitevalmistajille kattavat palvelut tuotekehityksestä sarjavalmistukseen ja auttaa laitevalmistajia ylläpitämään kilpailukykyisempää tuoteportfoliota. Mariachi Oy:n valmistamia, ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita tuotetaan erityisesti terveysteknologian tarpeisiin, teollisuuden järjestelmiin sekä tietoliikenteen sovelluksiin. Keskitymme valmistaviin yrityksiin, joiden tuotteet voivat kooltaan vaihdella kädessä pidettävistä laitteista pöydälle sijoitettaviin instrumentteihin. Asiakkaamme vievät kehittämiämme ja/tai valmistamiamme laitteita yli 50:een eri maahan.

Näytä mobiiliversio